2018-04-20 12:12:41

Hoefnagel Groep

Onze Kwaliteit is Uw Veiligheid

IBC Inspecties

Periodieke inspectie IBC

Periodieke Inspectie IBC

 

Niet stationaire tanks (IBC’s) behoren periodiek geïnspecteerd te worden conform de eisen van de PGS30  Kiwa en IenM ADR/VLG.Hoefnagel en Zoon b.v. is door Kiwa en TCIP geaccrediteerd om deze keuringen uit te voeren conform de richtlijnen.

 
 
2,5 jaarlijkse visuele Inspectie ADR en Kiwa
 
Een niet stationaire tank  dient  elke 2,5 jaar visueel te worden geïnspecteerd voor Kiwa en ADR.    Bij deze inspectie wordt gelet op de algemene staat van onderhoud, de afwezigheid van mechanische beschadigingen, lasnaden en mechanische vervormingen. Ook wordt de aanwezigheid en werking van de antihevelvoorziening en kiep-kantelbeveiliging gecontroleerd.
 
5 jaarlijkse visuele en inwendige keuring ADR
 
IBC 1000 ltr
Elke 5 jaar dient naast de visuele inspectie de tank ook inwendig te worden geïnspecteerd. Bij deze keuring wordt de inwendige conditie van de tank geïnspecteerd op o.a. Corrosie en worden de mangatpakkingen vervangen.
Bij elke keuring wordt een dichtheidsproef uitgevoerd.  De dichtheidsproef dient ook te worden uitgevoerd na reparatie aan de tank en / of de installatie.
 
15 jaarlijkse inwendige keuring
 
Na 15 jaar vanaf de productiedatum dient de tank voor Kiwa inwendig te worden geïnspecteerd. Hieraan zijn specifieke eisen gebonden. De tank moet dan leeg zijn.
 
Het logboek dient aanwezig te zijn bij de inspecties alsmede het Kiwa certificaat.